Direct kontact: +31 (0)6 51 22 64 70

Modele documente spsu

Modèle Grafic de Control si Grafic de informare (format. doc) modèle raport de actiune de Interventie Primarie (format. doc) Model Tabel nominale cu personalul, in functie de structurile DIN Care fac parte, si Modul de instiintare (format. doc) modèle evidenta nominala Pregatire SVSU (format. doc) 4. Modèle-Regulament de organizare si functionare S.V.S.U. 2. Documente de reorganizare a S.V.S.U.-categoria I. modele de documente şi situaţii în baza cărora se efectuează controalele de fond/tematice PE Linia activităţii de prevenire a situaţiilor de Urgenţă desfăşurate de către C.L.S.U./S.V.S.U.. Ex.

planul de pregătire profesională lunară şi anuală, PE teme şi exerciţii Schema legaturilor de Comunicatii cu fortele ce actioneaza in cazul situatiilor de urgenta (format. doc) III. 3. Registrul cu constatările rezultate DIN Serviciul de rond Anexa – situatia privind avizele specifice serviciilor voluntare si Private pentru situatii de urgenta I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului: 1. Hotărârea directive local de înfiinţare a serviciului volontaire sau Decizia/actul de constituire a serviciului Privat, după caz, Cu organigrama şi nominalizarea personalului PE funcţii; 2. Contractele de voluntariat încheiate între Consiliul local şi Voluntari; 3. Contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei; 4. tabelul nominale cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de Muncă şi Modul de înştiinţare; 5.

tabelul cu necesarul de materiale şi Tehnică, în funcţie de structura serviciului; 6. tabelul cu materialele şi TEHNICA existente în dotare; 7. Evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi Tehnică, întocmite de ştristes serviciului; 8. Schema legăturilor FIR-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de Urgenţă; 9. Fişele de instruire. individuale privind securitatea şi Sănătatea în Muncă… Indicatii de folosire carnet cu constatarile rezultate DIN Control (format. doc). Baza legală: ORDIN M.A.I. Nr. 96/2016 DIN 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor volontare şi A serviciilor Private pentru situaţii de Urgenţă O.M.A.I.

23 Responses so far.

  1. 3tradition schreef:

    2relocation

  2. best website for senior gay dating https://speedgaydate.com/